Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията


Община Троян
План за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян за периода 2015-2018 г.
- изтегли »
Община Русе
1. Русе - град на свободния дух; 2. Делегиране на социалните услуги на неправителствения сектор
- изтегли »
- изтегли »
Община Златоград
Местната общност - партньор в стратегическото планиране
- изтегли »
Столична община
1. Форум за София - 1; 2. Форум за София - 2; 3. Фонд за иновации в културата
- изтегли »
- изтегли »
- изтегли »
Община Благоевград
Благоевградски младежки театър
- изтегли »
Община Варна
1. Национален младежки дебат; 2. Младежки форум за партньорство с местната власт; 3. Фонд "Култура"; 4. Социални дейности в партньорство с неправителствения сектор
- изтегли »
- изтегли »
- изтегли »
- изтегли »
Община Долни чифлик
Местната общност - партньор в стратегическото планиране
- изтегли »
Община Козлодуй
ФАМИЛАТЛОН - празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот
- изтегли »
Община Мизия
Местната общност - партньор в стратегическото планиране
- изтегли »
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.