ПРИЗ НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ

В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

 

През 2016 г. „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за осми пореден път наградите за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за резултати, постигнати от тях през календарната 2015 г.

Темата за прозрачността и партньорството не може да бъде изчерпана нито с един проект - "Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление" (№ 08-12-118-C/27.08.2008) по ОПАК, нито с неговата седемгодишна устойчивост. Затова ние ще продължим да работим и да насърчаваме формите на проявление на доброто управление. Гордеем се, че бяхме сред първите в Европа, които „прегърнаха” Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа и се заеха да я популяризират и насърчават нейното прилагане. За това получихме специалното признание лично от Джовани Дистази, Председател на Камарата на регионите в Конгреса на местните власти към Съвета на Европа, който беше наш специален гост още на първото издание на конкурса – връчването на първия приз на „Фондация за прозрачни регламенти” на 14.07.2009 г. Вдъхновени от думите му „София е пример за гранично сътрудничество в Югоизточна Европа” ние пренесохме нашия опит в съседна Сърбия през 2011-2012 г. чрез друг проект - „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие”, финансиран по договор за БФП № РД-02-29-202/28.07.2011 г. по Програма за ТГС България – Сърбия.
В долната част на страницата са публикувани регламента и формулярите за кандидатстване в четирите категории на Приз 2015.
 Срокът за кандидатстване за Приз 2015 беше от 01.03.2016 до 31.05.2016 г.

В лявото синьо каре са публикувани кандидатурите на участниците за Приз 2015. Срокът за тяхната оценка бе от 01.06.2016 до 30.06.2016 г., а церемонията по награждаване на победителите се проведе на 7 юли 2016 г.

Повече информация и снимки от всички издания на конкурса ще намерите в подменюта "Призьори" и "Церемония".

Благодарим за вашите кандидатури за добро и прозрачно управление и вашите вдъхновяващи практики за партньорство с гражданското общество! 

Заедно можем повече!


Формуляри за кандидатстванеРегламент за кандидатстване - изтегли »

За да кандидатствате за приз в категория "Най-прозрачна областна администрация", изтеглете, попълнете и изпратете на office@ftr-bg.org - изтегли »

За да кандидатствате за приз в категория "Най-прозрачна общинска администрация", изтеглете, попълнете и изпратете на office@ftr-bg.org - изтегли »

За да кандидатствате за приз в категория "Най-добра практика за партньорство между областна администрация иструктурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията", изтеглете, попълнете и изпратете на office@ftr-bg.org - изтегли »

За да кандидатствате за приз в категория "Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията", изтеглете, попълнете и изпратете на office@ftr-bg.org - изтегли »

Конкурс Конкурс
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.