ИНВЕСТИЦИОННА КАРТА С ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. ЗА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с областните и общинските администрации
29.09.2019

ИНВЕСТИЦИОННА КАРТА С ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. ЗА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

2019 г.

Автор: Фондация за прозрачни регламенти

В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ по ОПДУ, насочен към проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика през настоящия програмен период 2014-2020 г. и набелязване на изводи, препоръки, модели и механизми за подобряване на гражданското участие в тези процеси през следващия програмен период 2021-2027 г., „Фондация за прозрачни регламенти“ изработи „Инвестиционна карта за приоритетно развитие на Южен централен район“.

Картата е плод на усилията на екипа на фондацията и активното участие на областните и общинските администрации от ЮЦР в дейностите по проекта, за което им благодарим!

Инвестиционната карта ще бъде от полза на администрациите и гражданите в стратегическото планиране на регионалното и местното развитие за следващия програмен период 2021-2027 г.

Прикачени файлове: 

Инвестиционна карта Южен централен район