Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с областните и общинските администрации

Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика
29.09.2019
ИНВЕСТИЦИОННА КАРТА С ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. ЗА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
09.12.2019

Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с областните и общинските администрации

2019 г.

Автор: Фондация за прозрачни регламенти

Целта на механизма е да позволява осъществяването на обратна връзка между администрациите и гражданите. По такъв начин гражданите ще имат възможността да дават оценки при реализацията на политиките за регионално развитие във всеки един етап. Основен принцип на гражданското участие е именно получаването на обратна връзка, чрез мнения, предложения от граждани, НПО, бизнес за всички решения, които се вземат от регионалните органи и органите на местното самоуправление.