29.09.2019

Проекто-правилник за Обществените съвети в Столична община

2009 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти В изпълнение на проект „Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики за функциониране на обществените съвети в България и […]
29.09.2019

Наръчник със сръбски добри практики за партньорство

2012 г. Автор: Evropski pokret, Srbija (Европейско движение, Сърбия) В изпълнение на проект „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” по Програмата […]
29.09.2019

Наръчник с добри практики за партньорство

2009 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти В изпълнение на проект „Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и […]
29.09.2019

Справочник за дейностите на Областните и Общинските администрации

2009 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Настоящият „Справочник за дейностите на областните и общинските администрации за постигане на публичност и прозрачност“ съдържа резултатите от проект […]
29.09.2019

Приз на Фондация за прозрачни регламенти

2014 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Представяне и история на приза на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачност и партньорство в действията на областните и […]
29.09.2019

Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020

2011 г. Автор: Арх. Белин Моллов Визия, цели, приоритети и задачи за програмен период 2014-2020 г.