01.08.2022

Стартира проект „Доверие и партньорство за добро управление“

„Фондация за прозрачни регламенти“ сключи на 29.07.2022 г. административен договор с Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за изпълнението на проект с №BG05SFOP001-2.025-0107 с наименование „Доверие и […]
09.12.2019

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ“

На 14.11.2019 г. в гр. Смолян се проведе информационно събитие „ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ“ по проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана […]
05.11.2019

ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ

В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, „Фондация за прозрачни регламенти“ има ангажимент да […]
01.11.2019

ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ

Предстои планиране на следващия програмен период на ЕС – 2021-2027 г. В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана […]
02.10.2019

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, Всички искаме по-добро управление, всички искаме гласът ни да бъде чуван и мнението – зачитано. Възползваме ли се, обаче, от механизмите, които ни се […]